Nieuwe data POP-trainingen voor docenten 2017-2018 bekend

Wat een prachtige dag was het vandaag. Collega Tilja Wilts en ik zaten heerlijk in het zonnetje op het terras van Bakkerij/Restaurant Vroeg in Bunnik te werken voor Stichting Leren Motiveren. We hebben de nieuwe data voor de individuele POP-trainingen voor docenten (vo) vastgelegd voor het schooljaar 2017-2018. (Zie hieronder.)

Hoogbegaafde onderpresteerders in beweging
De POP-training voor leerlingen heeft als doel om hoogbegaafde onderpresterende leerlingen weer in beweging te brengen. Docenten leren in de POP-training voor docenten onder meer:
– hoe ze hoogbegaafde onderpresteerders herkennen;
– hoe ze contact maken met de leerlingen;
– hoe ze motiverende gespreksvoering gebruiken om tot gedragsverandering aan te zetten;
– hoe het gebruik van ontwikkelingsgerichte doelen bijdraagt aan een growth-mindset;
– hoe ze de leerling kunnen helpen om zelf-verantwoordelijk te zijn en zelfstandig weer aan het werk te gaan.
– hoe ze met materialen en de POP-werkbladen al het bovenstaande makkelijker én op een leukere manier bereiken.

Opbouw POP voor docenten
De POP-training bestaat uit vier dagdelen van elk 3,5 uur. Huiswerk, praktijkoefeningen en het opzetten van een POP-traject voor leerlingen onder begeleiding van Stichting Leren Motiveren maken deel uit van de training. Docenten ontvangen een lesboek, de POP-map en het werkboek POP. Stichting Leren Motiveren is ingeschreven bij het Lerarenregister en het CRKBO.

Aansluitend kan de TOP-training gevolgd worden, waarin je niet met individuele leerlingen, maar met groepen leerlingen werkt. De TOP-training bestaat uit twee dagdelen van 3,5 uur. De data van TOP-trainingen worden later in het jaar bekend.

De POP-training is ontwikkeld vanuit het onderwijs vóór het onderwijs en dus zeer praktisch.

Commentaren van docenten die de training volgden, vind je hier.

De nieuwe data voor 2017-2018 zijn:

POP I                                                 POP II
– 26 september 2017                   – 14 november 2017
– 5 oktober 2017                            – 21 november 2017
– 7 november 2017                       – 12 december 2017
– 16 januari 2018                           – 30 januari 2018

POP III                                               POP IV
– 13 maart 2018                             – 10 april 2018
– 20 maart 2018                             – 24 april 2018
– 17 april 2018                                – 15 mei 2018
– 29 mei 2018                                  – 12 juni 2018

Meld je aan of vraag meer informatie via info@stichtinglerenmotiveren.nl. Je kunt ook het contactformulier gebruiken of bellen met 06-24636311.